Yaşlı ve Hasta Bakımı

“Yaşlı kimdir?”, “yaşlılığın bir başlangıcı var mıdır?”, “insan kendisini ne zaman yaşlı hisseder?”, “yaşlılık belirtileri her insanda aynı şekilde mi ortaya çıkar?” gibi sorulara, tarihin eski dönemlerinden günümüze kadar yanıt aranmış ve hali hazırda da aranmaktadır.

Platon’a göre en değerli şey güzel yaşamaktır ve bunu söylediğinde ortalama yaşam süresi 20 yıldı. Aristoteles (M.Ö. 384-322) ve Galen (M.S.129- 199) yaşlılık ile ilgili zıt tezlere sahip iki düşünürdür. Yaşlıların hırçın ve kavgacı bir kişilik yapısına büründükleri görüşünde olan Aristoteles, “hastalığı, zamansız gelen bir yaşlılık; yaşlılığı da doğal bir hastalık” olarak tanımlamıştır. Galen ise yaşlılıkta çeşitli yakınmaların olduğunu kabul etmekle birlikte yaşlılığın bir hastalık olmadığı görüşünü benimsemiştir.

Yaşlının bakımı akut, subakut ve kronik bakım olarak üç başlık altında incelenebilir.

Akut bakım: Yaşlının hastanedeki bakımını içer- mektedir. Bu bakımın amacı tıbbi tedavi yanında multidisipliner işbirliği ile çok yönlü taburculuk planı oluşturmaktadır.

Subakut bakım: Rehabilitasyon ve kompleks bir tıbbi bakım ve/veya yara bakımı içindir. Bu grupta bakım ihtiyacı olanlar hastaneden taburcu olmuş hemşirelik bakımına gereksinim duymaktadır.

Kronik bakım ise: Çoklu kronik hastalığı olan ve toplumda tek başına yaşamayı başaramayan yaşlılar içindir. Hastaların tümü için iyi ev bakımı, hastane ve bakım evine yerleşmeyi geciktirir. Gelişmiş olan ülkelerde hastane ve evde bakım seçenekleri ile geçmişte hastanede yapılan pek çok şey artık topluma kaymış ve evde gerçekleştirilebilir olmuştur.

Yaşlıların büyük çoğunluğu kendi ev ortamında kalmayı tercih etmektedir. Kurum bakımının maliyeti, bu süreçte hastanın toplumsal yaşamdan soyutlanması gibi nedenler yakın çevre içinde bakıma destek sağlayacak hizmetlerin yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Uzun süreli evde bakım hizmetlerinin amacı, bakım hizmetlerine sürekli ihtiyaç duyan kronik hastalar, yaşlılar ve özürlülerin sağlığını korumak onlara bağımsız yaşamayı sağlayacak eğitim ve beceriler kazandırarak profesyonel anlamda kaliteli bakım hizmeti sunmaktır.

Evde bakımın yaşlılıkta, fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal katılım, kişilerarası ilişkiler, kendi potansiyelini gerçekleştirme ve entelektüel gelişim süreçleri üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Ayrıca aile bütünlüğünün korunmasına, stresin azaltılmasına, bireyin kendince alışık olduğu ortamda yaşamını sürdürebilmesine, kendini gerçekleştirebilmesine olanak sağlar. Yaşlıların sağlıklarının korunması da multidisipliner bir yaklaşımla mümkün olacaktır. Gün geçtikçe dünyada hem toplam nüfus içerisindeki yaşlı oranı artmakta hem de yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerle birlikte yaşlı nüfusun sorunlarında bir artış oldu ğu görülmektedir. Bu durum birçok disiplinin yaşlılık konusuna ilgisini arttırmaktadır.

YAŞLI VE HASTA BAKIMI SERTİFİKA PROGRAMINA KATIL

0 responses on "Yaşlı ve Hasta Bakımı"

  Mesaj At

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  İLERİ EĞİTİM BİR TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE PROJESİ ÜRÜNÜDÜR

  DESTEK HATTI: 0530 071 07 22

  Bize Katılın

  Uzaktan Eğitimle ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmek, bu konudaki makaleleri okumak için Uzaktan Eğitim Akademimizi ziyaret edin. AKADEMİ  Mevcut Eğitimlerimiz, iş birliklerimiz ve yeni eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

   BLOG

  Sertifika Sorgulama

  © 2015 ileriegitim.com. Tüm Hakları Saklıdır.
  X