Tüm konular (159 adet YDS ders videosu) ve 15 YDS deneme sınavından oluşan mega paketi alın YDS’de başarıyı yakalayın.

Kurs Programı

Bölüm 1 / VERB TENSES
VERB TENSES – INTRODUCTION 00:00:00
1.1.2 PRESENT CONTINUOUS USE 00:00:00
1.2.2 SIMPLE PRESENT TENSE FORM 00:00:00
1.2.2 SIMPLE PRESENT TENSE USE 00:00:00
1.3.1 NONPROGRESSIVE VERBS 00:00:00
1.3.2 NONPROGRESSIVE VERBS 00:00:00
1.4.2 PRESENT PERFECT TENSE USE 1 00:00:00
1.4.2 PRESENT PERFECT TENSE USE 2 00:00:00
1.4.2 PRESENT PERFECT TENSE USE 3 00:00:00
1.4.2 PRESENT PERFECT TENSE USE 4 00:00:00
1.4.2 PRESENT PERFECT TENSE USE 5 00:00:00
1.5 PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE 00:00:00
1.6 PRESENT PERFECT VS PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE 00:00:00
1.7.1 PAST CONTINUOUS FORM & USE 00:00:00
1.7.2 PAST CONTINUOUS WHEN & WHILE 00:00:00
1.8 SIMPLE PAST TENSE 00:00:00
1.9.1 PAST PERFECT TENSE FORM 00:00:00
1.9.2 PAST PERFECT TENSE USE 00:00:00
1.10 PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 00:00:00
1.11 SIMPLE FUTURE – WILL 00:00:00
1.12-13 SIMPLE FUTURE – BE GOING TO VS WILL 00:00:00
1.14 FUTURE CONTINUOUS TENSE 00:00:00
1.15 FUTURE PERFECT TENSE 00:00:00
1.16 FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE 00:00:00
1.17-18 FUTURE IN THE PAST 00:00:00
1.19 TENSE USAGE IN TIME CLAUSES 00:00:00
1.20 SEQUENCE OF TENSES (ZAMAN UYUMU) 00:00:00
1.21 BY THE TIME 00:00:00
Bölüm 2 / MODALS
2.1 POLITE REQUEST 00:00:00
2.2 OFFERS 00:00:00
2.3 SUGGESTIONS 00:00:00
2.4 EXPRESSING DEGREES OF CERTAINTY 1 00:00:00
2.4 EXPRESSING DEGREES OF CERTAINTY 2 00:00:00
2.5 CONTINUOUS FORM OF MODALS 00:00:00
2.6 PERMISSION 00:00:00
2.7 ABILITY 00:00:00
2.8 OBLIGATION AND NECESSITY 00:00:00
2.9 PROHIBITION 00:00:00
2.10 LACK OF NECESSITY 00:00:00
2.11 ADVICE 00:00:00
2.12 EXPECTATIONS 00:00:00
2.13 EXPRESSING PREFERENCE 00:00:00
2.14 EXPRESSING PAST HABITS 00:00:00
2.15 IT’S (HIGH-ABOUT) TIME 00:00:00
2.16 MAY-MIGHT AS WELL 00:00:00
2.17 REFUSAL 00:00:00
2.18 USING SHOULD TO EXPRESS SUGGESTION-OBLIGATION-REQUEST 00:00:00
2.19 DARE 00:00:00
Bölüm 3 / PASSIVE
3.1 PASSIVE FORM 00:00:00
3.2 PASSIVE USE 00:00:00
3.3 THE USE OF BY AND WITH IN THE PASSIVE 00:00:00
3.4 PERSONAL-IMPERSONAL CONSTRUCTION 00:00:00
3.5 PASSIVE QUESTIONS 00:00:00
3.6 THE USE OF VERBS SUCH AS SEE, WATCH, HEAR IN THE PASSIVE 00:00:00
3.7 PASSIVE WITH LET 00:00:00
3.8 PRESENT & PAST PARTICIPLES 00:00:00
3.9 STATIVE PASSIVE 00:00:00
3.10 PASSIVE WITH GET 00:00:00
3.11 CAUSATIVES 00:00:00
Bölüm 4 / GERUND-INFINITIVE
4.1 GERUND-INFINITIVE INTRODUCTION 00:00:00
4.2.1 GERUND 00:00:00
4.2.2 GERUND 00:00:00
4.2.3 GERUND 00:00:00
4.3 INFINITIVES 00:00:00
4.4 VERBS FOLLOWED BY QUESTION WORDS 00:00:00
4.5 VERBS FOLLOWED BY A (PRO)NOUN + TO INFINITIVE 00:00:00
4.6 VERBS FOLLOWED BY _ING OR OBJ + TO INFINITIVE 00:00:00
4.7 VERBS FOLLOWED BY _ING OR TO INF WITHOUT DIFFERENCE IN MEANING 00:00:00
4.8 VERBS FOLLOWED BY _ING OR TO INF WITH DIFFERENCE IN MEANING 00:00:00
4.9 NEED 00:00:00
4.10 PERSON + ING FORM 00:00:00
4.11 INFINITIVE OF PURPOSE 00:00:00
4.12 TOO-ENOUGH 00:00:00
4.13 VERBS FOLLOWED BY BARE INFINITIVE OR _ING 00:00:00
Bölüm 5 / ADJECTIVES
5.1.1 ADJECTIVES 1 – INTRODUCTION 00:00:00
5.1.2 ADJECTIVES 2 – GRADABLE – NONGRADABLE ADJECTIVES 00:00:00
Bölüm 6 / ADVERBS
5.2.1 ADVERBS 1 – INTRODUCTION 00:00:00
5.2.2 ADVERBS 2 – FORMATION OF ADVERBS 00:00:00
5.2.3 ADVERBS 3 – ADVERBS OF DEGREE 00:00:00
Bölüm 7 / COMPARISON
5.3.1 USING ADJECTIVES AND ADVERBS FOR COMPARISON 1 – USING ADJECTIVES FOR COMPARISON 00:00:00
5.3.2 USING ADJECTIVES AND ADVERBS FOR COMPARISON 2 – FORMATION OF COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 00:00:00
5.3.3 USING ADJECTIVES AND ADVERBS FOR COMPARISON 3 – USING ADVERBS FOR COMPARISON – IRREGULAR FORMS 00:00:00
5.3.4 USING ADJECTIVES AND ADVERBS FOR COMPARISON 4 – COMPARATIVE FORMS 00:00:00
Bölüm 8 / QUANTIFIERS
5.4.1 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 1 – CHART 00:00:00
5.4.2 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 2 – A LOT OF-LOTS 0F – MUCH – MANY 00:00:00
5.4.3 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 3 – FEW-A FEW – LITTLE-A LITTLE 00:00:00
5.4.4 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 4 – BOTH 00:00:00
5.4.5 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 5 – NEITHER 00:00:00
5.4.6 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 6 – EITHER 00:00:00
5.4.7 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 7 – ALL 00:00:00
5.4.8 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 8 – NONE 00:00:00
5.4.9 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 9 – SOME-ANY 00:00:00
5.4.10 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 10 – NO-EVERY-COMPOUNDS 00:00:00
5.4.11 QUANTIFIERS AND DETERMINERS 11 – POSITIVE-NEGATIVE AGREEMENT 00:00:00
Bölüm 9 / SUBJECT-VERB AGREEMENT
5.5.1 SUBJECT VERB AGREEMENT 1 00:00:00
5.5.2 SUBJECT VERB AGREEMENT 2 00:00:00
5.5.3 SUBJECT VERB AGREEMENT 3 00:00:00
Bölüm 10 / USE OF OTHER
5.6.1 THE USE OF OTHER 1 00:00:00
5.6.2 THE USE OF OTHER 2 00:00:00
Bölüm 11 / ADJECTIVE CLAUSES
6.1 FORMING ADJECTIVE CLAUSES 00:00:00
6.2 RELATIVE PRONOUNS 1 00:00:00
6.2 RELATIVE PRONOUNS 2 00:00:00
6.3 DEFINING AND NONDEFINING CLAUSES 00:00:00
6.4 USING QUANTIFIERS 00:00:00
6.5 REDUCTION 1 00:00:00
6.5 REDUCTION 2 00:00:00
6.6 IT IS-WAS + NOUN-PRONOUN + ADJECTIVE 00:00:00
6.7 USING ADJECTIVE CLAUSES TO MODIFY PRONOUNS 00:00:00
Bölüm 12 / NOUN CLAUSES
7.2 TYPES OF NOUN CLAUSES 1 – WH QUESTIONS 00:00:00
7.2 TYPES OF NOUN CLAUSES 2 – QUESTION WORDS FOLLOWED BY EVER 00:00:00
7.2 TYPES OF NOUN CLAUSES 3 – CLAUSES OF EXCLAMATION 00:00:00
7.2 TYPES OF NOUN CLAUSES 4 – YES-NO QUESTION TYPE CLAUSES 00:00:00
7.2 TYPES OF NOUN CLAUSES 5 – THAT CLAUSES 00:00:00
7.2 TYPES OF NOUN CLAUSES 6 – SUBJUNCTIVES 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 1 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 2 – SAY AND TELL – PRONOUN CHANGE 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 3 – OUT OF DATE REPORTING – TENSE CHANGES 2 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 3 – OUT OF DATE REPORTING 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 4 – NO TENSE CHANGE 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 5 – REPORTING QUESTIONS 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 6 – REPORTING REQUEST-SUGGESTIONS-COMMANDS 00:00:00
7.3 REPORTED SPEECH 7 – REAL REPORTING CHART 00:00:00
Bölüm 13 / ADVERB CLAUSES
8.1 INTRODUCTION – TERMS 00:00:00
8.2 ADVERB CLAUSES OF TIME 00:00:00
8.3 ADVERB CLAUSES OF CAUSE AND EFFECT 1 00:00:00
8.3 ADVERB CLAUSES OF CAUSE AND EFFECT 2 00:00:00
8.3 ADVERB CLAUSES OF CAUSE AND EFFECT 3 00:00:00
8.3 ADVERB CLAUSES OF CAUSE AND EFFECT 4 00:00:00
8.4 ADVERB CLAUSES OF OPPOSITION 00:00:00
8.5 ADVERB CLAUSES OF DIRECT OPPOSITION 00:00:00
8.6 ADVERB CLAUSES OF CONDITION 00:00:00
8.7 REDUCTION 1 00:00:00
8.7 REDUCTION 2 00:00:00
8.7 REDUCTION 3 00:00:00
8.7 REDUCTION 4 00:00:00
8.8-9 EXAMPLIFICATION & MAKING ADDITIONS 00:00:00
8.10 INTRODUCING A COMPARISON 00:00:00
8.11 OTHER LINKING WORDS 00:00:00
Bölüm 14 / CONDITIONALS
9.0 INTRODUCTION – IF CLAUSES 00:00:00
9.1 IF CLAUSES – TYPE 0 00:00:00
9.1 IF CLAUSES – TYPE I 00:00:00
9.1 IF CLAUSES – TYPE II 00:00:00
9.1 IF CLAUSES – TYPE III 00:00:00
9.1 IF CLAUSES – MIXED TYPE 00:00:00
9.1 IF CLAUSES – IMPLIED CONDITIONALS 00:00:00
9.2 WISH CLAUSES – UNREAL FUTURE 00:00:00
9.2 WISH CLAUSES – UNREAL PRESENT 00:00:00
9.2 WISH CLAUSES – UNREAL PAST 00:00:00
9.2 WISH CLAUSES – WOULD 00:00:00
9.2 WISH CLAUSES – IF ONLY – EXPRESSING HOPE 00:00:00
9.3 AS IF-AS THOUGH – FUTURE PROBABLE 00:00:00
9.3 AS IF-AS THOUGH – UNREAL PRESENT 00:00:00
9.3 AS IF-AS THOUGH – UNREAL PAST 00:00:00
9.4 SUPPOSE-SUPPOSING-IMAGINE-ASSUME-ASSUMING-BE THAT-WHAT IF 00:00:00
9.5 BUT FOR – UNLESS 00:00:00
9.6 INVERSION OF CONDITIONALS 00:00:00
BÖLÜM 15 / DENEME SINAVLARI
YDS/e-YDS DENEME 1 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 2 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 3 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 4 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 5 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 6 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 7 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 8 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 9 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 10 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 11 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 12 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 13 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 14 00:00:00
YDS/e-YDS DENEME 15 00:00:00
YDS Seviye Tespit 00:00:00

Ders Yorumları

5

5
3 yıldız
 • 5 yıldız3
 • 4 yıldız0
 • 3 yıldız0
 • 2 yıldız0
 • 1 yıldız0
 1. 5

  Ne çok zaman kaybetmişim. Tek başıma böyle verimli hazırlanacağım hiç aklıma gelmezdi. Sonunda aldım puanımı, ileri eğitime çok teşekkür ederim 😉

 2. yds

  5

  İnternette kitap ararken Grasp kitabını buldum. Sonra baktım kitabın yazarı hocanın uzaktan eğitimi var. Bu kadar detaylı bir eğitim beklemiyordum açıkçası. Grameri ilk defa anladım. Hem de bu fiyata bu işi çözebildiğime inanamıyorum. Boş yere kurslara dünya kadar para vermeyin arkadaşlar.

 3. e-yds

  5

  Hocam sayenizde çok iyi bir puan alıp geçtim sonunda. E-yds’ye girdim ve deneme sınavlarınızın e-ydsdeki gibi internet üzerinden olması ve açıklamalarınız sayesinde istediğim puanı aldım. çok teşekkür ederim

KURSA KATIL
 • 490.00
 • 180 Gün
39 KAYITLI ÖĞRENCİ

EMZİRME DANIŞMANLIĞI

EMZİRME DANIŞMANLIĞI

Kurs Ara

DOĞUM KOÇLUĞU

DOĞUM KOÇLUĞU

TÜM KURSLARDA 3-6-9-12 TAKSİT

TÜM KURSLARDA 3-6-9-12 TAKSİT

Bize Katılın

İLERİ EĞİTİM BİR TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE PROJESİ ÜRÜNÜDÜR

DESTEK HATTI: 0530 071 07 22

Bize Katılın

Uzaktan Eğitimle ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmek, bu konudaki makaleleri okumak için Uzaktan Eğitim Akademimizi ziyaret edin. AKADEMİMevcut Eğitimlerimiz, iş birliklerimiz ve yeni eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 BLOG

Sertifika Sorgulama

© 2015 ileriegitim.com. Tüm Hakları Saklıdır.
X