Hacettepe Üniversitesi, İleriEğitim, Ebim ve Buca Akademi işbirliği ile SPK Lisanslama Sınavı Eğitimi. Geleceğinizi şansa bırakmayın!

 TANITIM BROŞÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı almaları gerekmektedir.

Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

İlgili Görev Alanları ;

(a) Portföy yöneticisi,
(b) Portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri,
(c) Araştırma uzmanı,
(d) Yatırım danışmanı,
(e) Kurumsal finansman uzmanı,
(f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri,
(g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir),
(h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı,
(i)Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel (söz konusu personelin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahipolması zorunludur),
(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri.

Tamamlanması Gereken Modüller

1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2- Sermaye piyasası araçları 1
3- Sermaye piyasası araçları 2
4- Yatırım kuruluşları
5- Finansal piyasalar
6- Takas, saklama ve operasyon işlemleri
7- Finansal yönetim ve mali analiz
8- Ticaret hukuku
9- Muhasebe ve finansal raporlama
10- Genel ekonomi
11- Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
12- Kurumlarda ve Sermaye piyasasında vergilendirme

Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme Adaylardan yukarıda beliritlen modüllerin herbirinden en az 50, toplamda ortalama 60 ve üzeri not alanlar “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3” almaya hak kazanırlar. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı’na sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Düzey 2” ve “Düzey 1” lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

 

Başarı Kriterleri

Sınavlarda başarılı sayılmak için modüllerin herbirinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm modullerin ortalamasının 60 olması gerekmektedir.
Not yükseltmek için girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Başvurulan sınava girilmemesi halinde önceki not geçerlidir.
Sınavda başarısız olanların yeniden sınava girmelerinde bir sınırlama yoktur. Sadece iki sınav arasındaki süre en az 60 gün olmalıdır.
Modül Geçme Sistemi ile Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.,
İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür.
Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak, sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.
Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.
Lisanslama sınavlarından alınan notlar; İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir.
İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar dikkate alınmaz.
* Lisanslama Sınavları hakkında veya örgün ve uzaktan Eğitimlerimiz hakkında bilgi için www.izmirspk.com web sitemizden bize ulaşabilirsiniz.

Kurs Programı

Sermaye Piyasası Araçları 1
Pay Giriş 00:00:00
SP Araçları, Merkezi Kayıt Kuruluşu 00:00:00
Pay Türleri 00:00:00
Pay Tebliği 1 00:00:00
Pay Tebliği 3 00:00:00
Halka Arz Edilmeksizin Halka Arz 00:00:00
Sermaye Arttırım Yoluyla Halka Arz 00:00:00
Açılma Sonrası Esaslar 00:00:00
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler 00:00:00
Kıymetli Evrak 00:00:00
Menkul Kıymet 00:00:00
Sermaye Piyasası Araçları 00:00:00
Borçlanma Araçları 00:00:00
İhraç Limiti 00:00:00
Tahvil 00:00:00
Yatırım Fonu 00:00:00
Portföy Yönetim Şirketleri 00:00:00
Yatırım Fonu Tebliği 00:00:00
Şemsiye Fonları 00:00:00
Katılma Payı 00:00:00
Portföy Sınırlamaları 00:00:00
Şemsiye Fonu 2 00:00:00
Faizsiz Finans Araçları 00:00:00
Kira Sertifikaları 1 00:00:00
Kira Sertifikaları 2 00:00:00
Kira Sertifikaları 3 00:00:00
Varlık Kiralama Şirketleri 00:00:00
Türev Araçları 1 00:00:00
Türev Araçları 2 00:00:00
Forward Sözleşmeleri 00:00:00
Futures Sözleşmeleri 00:00:00
Opsiyonlar 00:00:00
SWAP 00:00:00
Kamu Borçlanma Araçları 00:00:00
Dış Borçlanma 00:00:00
Kısa Vadeli Borçlanma 00:00:00
Kamu Borçlanma Araçları Tebliği 00:00:00
Kamu Borçlanma Araçları 00:00:00
Piyasa Yapıcılığı Sistemi 00:00:00
Sorular 1 (sermaye piyasası) 00:00:00
Sorular 2 (sermaye piyasası) 00:00:00
Yatırım Kuruluşları
Yatırım Hizmetleri Tebliğ 1 00:00:00
Yatırım Hizmetleri Tebliğ 2 00:00:00
Yatırım Hizmetleri Tebliğ 3 00:00:00
Yatırım Hizmetleri Tebliğ 4 00:00:00
Sorular 1 (1.unite) 00:00:00
Sorular 2 (1.ünite) 00:00:00
Sorular 3 (1.ünite) 00:00:00
Sorular 4 (1.ünite) 00:00:00
Yatırım Kuruluşları Tebliğ 1 00:00:00
Yatırım Kuruluşları Tebliğ 2 00:00:00
Yatırım Kuruluşları Tebliğ 3 00:00:00
Sorular 5 (2.ünite) 00:00:00
Sorular 6 (2.ünite) 00:00:00
Aracılık Faaliyetleri Tebliğ 1 00:00:00
Aracılık Faaliyetleri Tebliğ 2 00:00:00
Sorular 7 (3.ünite) 00:00:00
Sorular 8 (3.ünite) 00:00:00
Aracı Kuruluşların Türev Araçlarının Tebliği 00:00:00
Sorular 9 (4.ünite) 00:00:00
Sermaye Piyasası Araçları Tebliğ 1 00:00:00
Sermaye Piyasası Araçları Tebliğ 2 00:00:00
Sermaye Piyasası Araçları Tebliğ 3 00:00:00
Sorular 10 (5.ünite) 00:00:00
Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri
Takas Giriş 00:00:00
Merkezi Kayıt Kuruluşu 1 00:00:00
Merkezi Kayıt Kuruluşu 2 00:00:00
Merkezi Kayıt Kuruluşu 3 00:00:00
Merkezi Kayıt Kuruluşu 4 00:00:00
Merkezi Takas Kuruluşu 1 00:00:00
Merkezi Takas Kuruluşu 2 00:00:00
Merkezi Takas Kuruluşu 3 00:00:00
Merkezi Karşı Taraf 1 00:00:00
Merkezi Karşı Taraf 2 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 1 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 2 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 3 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 4 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 5 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 6 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 7 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Takas Yönetmeliği 8 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği 1 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği 2 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği 3 00:00:00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği 4 00:00:00
Portföy Saklama Hizmetleri 1 00:00:00
Portföy Saklama Hizmetleri 2 00:00:00
Portföy Saklama Hizmetleri 3 00:00:00
Portföy Saklama Hizmetleri 4 00:00:00
Portföy Saklama Hizmetleri 5 00:00:00
Portföy Saklama Hizmetleri 6 00:00:00
Borsa İstanbul A.Ş. Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri 00:00:00
Borçlanma Araçları Piyasası 1 00:00:00
Borçlanma Araçları Piyasası 2 00:00:00
İstanbul Takas Bankası A.Ş. Teminat Yönetimi 1 00:00:00
İstanbul Takas Bankası A.Ş. Teminat Yönetimi 2 00:00:00
İstanbul Takas Bankası A.Ş. Teminat Yönetimi 3 00:00:00
İstanbul Takas Bankası A.Ş. Teminat Yönetimi 4 00:00:00
İstanbul Takas Bankası A.Ş. Teminat Yönetimi 5 00:00:00
İstanbul Takas Bankası A.Ş. Teminat Yönetimi 6 00:00:00
Sorular 1 00:00:00
Sorular 2 00:00:00
Sorular 3 00:00:00
Sorular 4 00:00:00
Sorular 5 00:00:00
Sorular 6 00:00:00
Sorular 7 00:00:00
Sorular 8 00:00:00

Ders Yorumları

N.A

yıldız
  • 5 yıldız0
  • 4 yıldız0
  • 3 yıldız0
  • 2 yıldız0
  • 1 yıldız0

Bu kursa henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.

İLERİ EĞİTİM BİR TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE PROJESİ ÜRÜNÜDÜR

DESTEK HATTI: 0530 071 07 22

Bize Katılın

Uzaktan Eğitimle ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmek, bu konudaki makaleleri okumak için Uzaktan Eğitim Akademimizi ziyaret edin. AKADEMİMevcut Eğitimlerimiz, iş birliklerimiz ve yeni eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 BLOG

Sertifika Sorgulama

© 2015 ileriegitim.com. Tüm Hakları Saklıdır.
X