Kadın Haklarını Koruma Derneği

ÇOK ÖNEMLİ: EŞİNİZDEN ŞİDDET GÖRÜYORSANIZ VE BU SAYFAYA BU AMAÇLA ULAŞTIYSANIZ LÜTFEN HEMEN BU NUMARALARDAN BİRİNİ ARAYIN: 0212 656 96 96 veya 0549 656 96 96

Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar

Şikayet ve İhbar İçin:

Acil telefon hatları

 • 1- ALO 155 Polis İmdat,
 • 2- ALO 156 Jandarma İmdat
 • 3- ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)
 • 4- 112 ACİL
 • 5- Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı- 0212 656 96 96
 • 6- GELİNCİK HATTI 444 43 06

Tedavi ve şiddeti belgeleyen sağlık raporu için:

 • Sağlık Kuruluşları

Danışma, destek, sığınmaevi/konukevi ve maddi yardım için:

 • 1- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık)
 • 2- Sivil Toplum Örgütleri Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Ayni-Maddi Yardım)
 • 3- ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)
 • 4- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • 5- Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları Merkezleri
 • 6- Belediyeler (Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Ayni-Maddi Yardım)
 • 7- Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezleri
 • 8- Valilik, Kaymakamlık
 • 9- ALO 144 Sosyal Yardım Hattı

Kadın Haklarını Koruma Derneği (Proje Katılımcısı)

Derneğimiz, T.C. yasalarında kadınlara verilen hakları korumak,geliştirmek, toplumda kadının çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması, her alanda eşitliğin sağlanması amacıyla yurdumuzda kurulan hemen hemen ilk dernektir. Bu amacı gerçekleştirmek için birçok çalışmalar yapmıştır. Ezcümle: Bugün Türkiye’de kadın, hem kendi emekli maaşını ve hem de ölen eşinin emekli eşinin veya babasının maaşını alıyorsa ve erkek de, ölen karısından maaş alıyorsa, Emekli Sandığı kanunundaki bu değişiklik, derneğimizin teklif ve baskıları sonucu kabul edilmiştir. Keza, Kadınlara 20 yılda emekli olabilmeyi sağlayan yasa, kadın hakimlere tanınan %10 ‘luk kontenjanın % 25’e çıkarılması, evli kadının evvelce seyahat özgürlüğü olmadığı halde, yurt dışına çıkabilmesi, derneğimizin çalışmaları sonucudur.

Yine derneğimizin öncülüğünde, Türkiye’de ilk defa 1972 yılında (Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi) kurulmuş ve 12 Eylül 1980  tarihinde her parti gibi kapatılmıştır. Medeni kanundaki ve T. Ceza Kanundaki kadın erkek ayırımcılığını taşıyan maddelerin değiştirilmesi ve evlilikte edinilen malların, karı koca arasında eşit olarak mülkiyetlendirilmesi hususundaki ilk yasa teklifi, yine derneğimizce 1974 tarihinde TBMM’ne sunulmuştur.

Kadın Sığınma Evlerinin açılması, kadınların da askere alınması, ev kadınlarına emeklilik hakkının sağlanması, aile planlaması ve (Eğitebileceğin kadar çocuk yap) sloganı ile cinsel eğitim, kadın polis yetiştirilmesi ve her karakola en az bir kadın polis konma teklifi derneğimizce yapılmış ve devam etmektedir.

Derneğimizce yıllardan beri okuma-yazma kursları, biçki-dikiş kursları, kırsal kesimlerdeki ev kadınlarının ürettikleri el becerilerinin teşviki ve satımının sağlanarak kendilerine gelir getirmesinin sağlanması devam etmektedir.

Tevhidi Tedrisat Kanununun uygulanması ve çağdaş eğitimin sağlanması, kuran kurslarının kapatılması ve Kıyafet Kanununun devletçe uygulanması ve dini kıyafetlerle gezenlerin cezalandırılması ve resmi nikâhtan evvel dini nikâhın yasak olmasına rağmen, tatbikatının önlenmesi ve yapanların cezai kovuşturmaya tabi olmaları için, hükümetler uyarılmaktadır.

Derneğimiz 1990 yılından beri, Türkiye’de Kadın Haklarına yaptığı çalışma ve katkılarından dolayı bir kişiye şükran’ plaketi vermektedir.

Ayrıca, mahkemelerde haksız olarak kadınlar aleyhine verilen kararlar hakkında yerel mahkemeleri ve Yargıtayı uyarmakta, birçok kadınların hakkını aramaları için ücretsiz hukuki yardımlarda bulunmakta, okuma-yazma kursları ve el becerileri kursları ve biçki-dikiş kursları yapmakta ve kırsal kesimdeki kadınlarımızı Atatürk ilkeleri ve devrimleri hakkında aydınlatmaktadır.

1995 yılında, Derneğin 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Liseler arasında, (Kadın Hakları ve Demokrasi) konulu kompozisyon yarışması yapmış ve çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlamıştır. 1.2.3’cüye parasal ödüller verilmiştir. Ayrıca burslu öğrencileri bulunmaktadır. 1954’de kurulan derneğimiz. 1962 yılında kamu yararı dernekler kapsamına alınmış olup, Kadın Dernekleri Federasyonu üyesidir. Birçok şubeleri olup, Amerika ve Japonya’daki kadın dernekleri ile irtibatlıdır. Derneğimiz BM tarafından İstanbul’da düzenlenen HABİTAT 2. Konferansına katılmış, Kadın Kozası çalışmalarına iştirak etmiş, ayrıca (Kadın Ressamlar) ve (Küm Sergisi) ve (Elbecerileri Sergisini) açmıştır.
Derneğimiz, Atatürk ilkeleri ışığında çalışmalarını sürdürmektedir.

  Çalışmaları: Boşanma, ayrılık ve nafaka davalarında danışmanlık, hukuki yardım, kadınların haklarıyla ilgili her türlü konuda yardım, destek ve danışmanlık.
Av.Gönül İşler-Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı

Kadın Haklarını Koruma Derneği sağladığı yardımlardan faydalanmak ve derneğe üye olmak için,

Adres: İstiklal Cad. Halep İş Merkezi Kat:7 Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0212- 252 36 30 (Saat 14.00’dan sonra)

25 Ocak 2020

0 yorum "Kadın Haklarını Koruma Derneği"

Mesaj At

İLERİ EĞİTİM BİR TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE PROJESİ ÜRÜNÜDÜR

DESTEK HATTI: 0530 071 07 22

Sertifika Sorgulama

© 2015 ileriegitim.com. Tüm Hakları Saklıdır.