HASTANE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


KURSA GİT +

Kimler İçin

Sağlık çalışanları ve idari personel, lise mezunları, ön Lisans mezunları, lisans mezunları, lisansüstü mezunları olmak üzere Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği yapmak isteyen herkes bu sertifika programına katılabilir.

Kazanımlar

Sağlık hizmetlerinin yönetim ihtiyacının oldukça yüksek olduğu ve bu konuda yetişmiş, kendisini geliştirmiş profesyonellere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu program ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların yönetim konusunda bilgi ve donanımlarının arttırılması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar yapılması amaçlanmaktadır. Devlet üniversitesi danışmanlığı ve denetiminde olan bu sertifika programı, konusunda uzman eğitim kadrosuyla ve geliştirilmiş ders programı ile bu ihtiyaca cevap verecek niteliktedir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarının sayısının artması ve kamu hastanelerinde yapılan yenilikler nedeniyle Türkiye sağlık sektöründe yönetilme ihtiyacı hızla artmaktadır. Son düzenlemelerle sağlık kuruluşlarında üst düzey “medikal yönetici” ile “işletme yöneticisi” rollerinin ayrışmaya başladığı görülse de her rolde “yönetim” bilgi ve becerisine gereksinim duyulduğu gibi diğer yönetim kademelerinde de sağlık sektörünün ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetlerinin nasıl yönetileceğini bilen elemanlara ihtiyaç duyulur hale geldiği herkes tarafından bilinmektedir.

Bu programın bu ihtiyaçları çok önemli bir şekilde karşılayacağı ve sağlık yönetimi odaklı olarak önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu program ile katılımcıların profesyonel yönetime geçiş süreçlerinin hızlandırılacağına inanmaktayız. Bu program sonrasında, kamu ve özel sağlık kurumlarında, üniversite hastanelerinde, medikal firmalarda, sigorta şirketlerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, ilaç sektöründe vb. kurumlarda çalışanların faaliyetlerinin daha etkin, verimli, kaliteli ve profesyonel olarak yürütülmesinde katkıda bulunulacaktır.

Diğer bir fayda da; üst ve orta düzey yönetici seçiminde karar vericilere seçenekler arasından daha objektif olarak seçim yapmalarına yardımcı olmak ve yönetici adaylarına birikimlerinin göstergesi olarak somut bir araç kazandırmaktır.

Program Formatı, Süresi ve Sınavı

Hastane Yöneticiliği Sertifika programı tamamen uzaktan eğitim formatında verilmektedir. Dersler ve sertifika sınavı tamamen internet ortamında gerçekleşmektedir. Programa istediğiniz an başlayabilirsiniz. Dersleri kurs süresi boyunca istediğiniz kadar tekrar izleme imkanı bulunmaktadır. Eğitimin kayıt olma anından itibaren 3 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir. Sertifika sınavı kurs paketinin içindedir yani online olarak yapılmaktadır. Programa kayıt olan aday belirtilen süre içinde tüm dersleri izleyip kendini hazır hissettiğinde sertifika sınavına girebilir. Sertifika sınavı sürelidir ve ilk sınavın başarısız olması halinde birer hafta arayla iki sınav hakkı daha tanınır.

Kurs Materyali

Kursu takip etmek için gereken materyalleri kayıt ardından panel üzerinden indirebilirsiniz. Bu materyaller için ayrıca bir ödeme yapmanız gerekmemektedir.

Sertifikalandırma Nasıl Yapılmaktadır

Programın tamamlanmasının ardından yetkili kurum tarafından sertifikanız hazırlanıp iki hafta içinde size ulaştırılmak üzere kargoya verilmektedir.

Program içeriği

DERS 1 – HASTA HAKLARI VE ETİK

Hasta-Sağlık Çalışanı İlişkisinde Etik Yükümlülükler Nelerdir? Tıpta Yükümlülüklerin Felsefi Temelleri Nedir? Etik İlişki Nedir? Tıbbın Temel Etik İlkeleri Nelerdir? Etik İlkelerin Yüklediği Etik Ödevler Nelerdir? Hasta Hakları ve Hasta Hakları Yönetmeliği Hakkında Bilgi

DERS 2 – HASTA HAKLARI VE ETİK

Hasta-Sağlık Çalışanı İlişkisinde Etik Yükümlülükler Nelerdir? Tıpta Yükümlülüklerin Felsefi Temelleri Nedir? Etik İlişki Nedir? Tıbbın Temel Etik İlkeleri Nelerdir? Etik İlkelerin Yüklediği Etik Ödevler Nelerdir? Hasta Hakları ve Hasta Hakları Yönetmeliği Hakkında Bilgi

DERS 3 – HASTA HAKLARI VE ETİK

Hasta-Sağlık Çalışanı İlişkisinde Etik Yükümlülükler Nelerdir? Tıpta Yükümlülüklerin Felsefi Temelleri Nedir? Etik İlişki Nedir? Tıbbın Temel Etik İlkeleri Nelerdir? Etik İlkelerin Yüklediği Etik Ödevler Nelerdir? Hasta Hakları ve Hasta Hakları Yönetmeliği Hakkında Bilgi

DERS 4 – SAĞLIK MEVZUATI

Sağlık Mevzuatı nedir? Neleri kapsar? Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hakkında bilgi

DERS 5 – SAĞLIK MEVZUATI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

DERS 6 – SAĞLIK MEVZUATI

Yönetim Hizmetleri nelerdir? Hastane Müdürünün Görevleri nelerdir? Kamu Sektöründe Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Hakları nelerdir?

DERS 7 – SAĞLIK MEVZUATI

Sağlık Yardımlarından Koşulsuz Yararlanma konusunda bilgiler

DERS 8 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgiler, İş Hukukunun Özel ve Resmi KAynakları, İş Hukukunun Temel Kavramları

DERS 9 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Sözleşmesinin Tanımı, İş Sözleşmesinin Unsurları, İş Sözleşmesinin Türleri, İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları

DERS 10 – İŞVE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları

DERS 11 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Çalışma Süreleri, Ücretli Tatil ve İzinler

DERS 12 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Çalışma Süreleri ve İzinleri Hakkında Genel Bilgiler

DERS 13- İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ücret Sistemleri, Ücretin Belirlenmesi ve Düzeyi, Ücretin Ödenmesi, Ücretin Korunması

DERS 14 – SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM

Finansal Planlama Nasıl Yapılır? Finansal Plan Türleri, Sağlık Kurumlarında Harcama Yetkililerinin Sorumlulukları, Döner Sermaye, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

DERS 15 – SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL ÖRGÜTLENME

Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenme nedir ve nasıl oluşur? Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenmenin Görevleri nelerdir? Sağlık Sistemi İle İlgili Politika Geliştiren Kurumlar nelerdir? Sağlık Hizmetleri Finansman Kuruluşları nelerdir? Sağlık Alanında Hizmet Sunucuları nelerdir? Sağlık Bakanlığının Görevleri nelerdir? Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar nelerdir? Hastane Yöneticisi Tanımı, Üniversite Hastanelerinin Özellikleri

DERS 16 – SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÜRÜTME

Kaynakların Yönetimi, Özkaynak, Finansal Analiz ve Denetim

DERS 17 – SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

Maliyet Muhasebesi, Sağlık Sektörü, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması, Sağlık Sektörü Başlıca Ürünleri, Hastaneler, Sağlık Kurumları, Hastane Muhasebesi

DERS 18 – MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE SİSTEMLERİ

Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Dağıtımı


KURSA GİT +

0 responses on "HASTANE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI"

  Mesaj At

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  İLERİ EĞİTİM BİR TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE PROJESİ ÜRÜNÜDÜR

  DESTEK HATTI: 0530 071 07 22

  Bize Katılın

  Uzaktan Eğitimle ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmek, bu konudaki makaleleri okumak için Uzaktan Eğitim Akademimizi ziyaret edin. AKADEMİ  Mevcut Eğitimlerimiz, iş birliklerimiz ve yeni eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

   BLOG

  Sertifika Sorgulama

  © 2015 ileriegitim.com. Tüm Hakları Saklıdır.
  X