EGE KOBİDER (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Derneği)

EGE KOBİDER  (Proje Katılımcısı)

 

Hakkımızda

EKONOMİNİN temel taşı niteliği ile doğan işletmelerimizin %98 ‘ ni teşkil eden istihdamın %60 ‘ ını sağlayan, destek ve kredilerden asgari oranda yararlanan “KOBİ ‘ lerin “ sorunlarına sahip çıkmak , Kobi çözümüne giden yolda Kobi’lere bir ölçüde rehber olabilmek amacıyla; 2004 yılında 13 Kobi temsilcisi tarafından EGEKOBİDER kuruldu.

İçine girmiş olduğumuz BİLGİ ve Sivil Toplum çağının göstergesi olarak  sorunlarının çözümünü ; örgütlenmekte gören EGEKOBİDER yönetimi bölge çapında fiziki çalışmalara başlarken bir yandan da basın ve sanal ortamda KOBİ önem ve misyonunu işlemeye başladı. Temel misyonu tüm Kobi’lerin birleşmesi, örgütlenmesi olan derneğimizin inancı; Bu konuda kurulmuş dernek , vakıf ve tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği  yapmak birikimlerini Kobiler lehine kullanmak,  KOBİ’lerin önünde ki engelleri kaldırılması, , Kobilerin rekabet gücünü artırılması yönünde kullanmaktır.

Derneğin Kurucuları;
Fettah GÜVENTÜRK, Aydın TELSEREN, İshak ERCİYES, Aziz MEYDAN, Ahmet GÖKMEN, Arif ÇAKMAK, Selçuk DEMİROK,
Murat KARAKARTAL, Serdar METE, Alpaslan SOLAKOĞLU, İrfan ACAR , Cenap ANAGÜL

Amaçlarımız

KOBİ önem ve  imajını çeşitli platformlarda, özellikle basında işlemek.

KOBİ’lerin birbiri ve destek kurumlar nezninde  tanıtım ve  iletişimini sağlamak.

KOBİ’ lerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğine  yönelik    çalışmalar yapmak, paylaşım olgusunu kuvvetlendirmek.

KOBİ’lerimizin gerekli konularda bilgilendirilmesini sağlamak.

KOBİ’ lerimizin ortak sorunlarını belirlemek , çözümlemelere yönelik , öneriler geliştirmek.

KOBİ’lerimizin başta KOSGEB olmak üzere, bankalar, devlet teşvik ve desteklerinden  etkin şekilde yararlanmalarını  sağlamak.

KOBİ’lerimizin gelişimi için Yönetim ,  Finans , Pazarlama, İhracat , Kalite gibi önemli konularda Eğitim Toplantıları / seminerler düzenlemek.

Kobilere yönelik AB ve AR-GE projeleri üretmek.

KOBİ’lerimizin ve ülkemiz sanayinin ortak sorunu olan ; İş güvenliği ve sağlığı , insan kaynakları Kurumsallaşma, dış ticaret,  mevzuat ve mali konularda okul üniversite İşkur, MPM ,KOSGEB,  Odalar ,STK’ lar ile işbirliği yaparak eğitim ve kurslar düzenlemek.

KOBİ’ lerimizin üretim verimliliğinin ve üretim kalitesinin geliştirilmesi  ve belgelendirilmesinde katkı sağlamak.

KOBİ’lerimizin organizasyonlarında Çevreye Uyumlu ve duyarlı olmalarını sağlamak.

Faaliyetlerimiz

Bölgemiz çapında ; üye sayımızı  yükseltici faaliyetlerde bulunuldu.

Sesimizi geniş bir alana duyurulması amacıyla web sitemiz yapıldı.

KOBİ tanıtım ve imajının sanal görsel alanda işlenmesi amacıyla  çok sayıda Tv,  basın toplantıları yapıldı,basında yer alındı.

Tepekule Kongre salonumuz da Kobi konuları ile seminer ve konferanslar düzenlendi.

Milli eğitim , Mesleki Okul ve akademik kurumlar, MEGEB , MPM  ile eğitsel işbirlikleri yapıldı.

Kosgeb ile daha yakın işbirliği ve 500 Kobi’ nin veri tabanına kaydı çalışmalarında bulunuldu.

Başta EBSO olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıldı.

İşbirliğimizi resmileştirmek üzere KOBİEGE platformu oluşturuldu.

Leonardo projesi ile 15 genci 3 ay süre ile E-Ticaret üzerine İngiltere’ye gönderildi.

Üyelerimizi tanıtmak üzere “KOBİ EL KİTABI” hazırlandı.

Tamamı Kobilere ve üyelerimize yönelik olmak üzere KOBİ DÜNYASI adlı yayın organımız faaliyete geçirildi.

Derneğimizi ve üyelerimizi tanıtmak üzere zaman zaman fuarlara katılım sağlandı.

Uluslar arası ilişkilerimizi artırmak üzere TİDAF işbirliği ile  önce İZMİR ‘ de sonrada  KÖLN ‘ de sempozyum düzenlendi.

Üyelerimiz arasındaki “somut işbirliğinin en büyük belirtisi  “Bağyurdu Org. San. Bölgesi (BAYOSB) adlı Kobi Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşuna vesile olundu.

EGEKOBİDER

ADRES : 10001 SOK NO: 24 AOSB ÇİĞLİ-İZMİR
TELEFON : +90 (232) 376 75 20
 FAX  :  +90(232) 376 85 64
EMAİL : bilgi@egekobider.org.tr

 

27 Aralık 2015

0 yorum "EGE KOBİDER (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Derneği)"

Mesaj At

İLERİ EĞİTİM BİR TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE PROJESİ ÜRÜNÜDÜR

DESTEK HATTI: 0530 071 07 22

Sertifika Sorgulama

© 2015 ileriegitim.com. Tüm Hakları Saklıdır.